مطالعه امکان سنجی نیروگاه بادی منجیل

نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی منجیل در محدوده شهرستان رودبار استان گیلان قراردارد

وضعیت فعلی پروژه

متوقف

نوع نیروگاه

بادی

ظرفیت اسمی نیروگاه

100 مگاوات

نوع مالکیت

_

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری متین

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان گیلان - شهرستان رودبار


عنوان قرارداد

مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1386/10/01
خاتمه:1387/04/31

مدت قرارداد

7 ماه

وضعیت قرارداد

متوقف

شرح خدمات قرارداد

تهیه گزارش امکان سنجی و F.S احداث نیروگاه 100 مگاواتی جهت ارائه به سازمان انرژی های نو ایران (سانا) و دفاع از آن