مطالعه امکان سنجی نیروگاه بادی منجیل

نیروگاه بادی 100 مگاواتی منجیل در محدوده شهرستان رودبار استان گیلان قراردارد

وضعیت فعلی پروژه

متوقف

نوع نیروگاه

بادی

ظرفیت اسمی نیروگاه

100 مگاوات

نوع مالکیت

_

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری متین

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان گیلان - شهرستان رودبار


عنوان قرارداد

مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1386/10/01
خاتمه:1387/04/31

مدت قرارداد

7 ماه

وضعیت قرارداد

متوقف

شرح خدمات قرارداد

تهیه گزارش امکان سنجی و F.S احداث نیروگاه 100 مگاواتی جهت ارائه به سازمان انرژی های نو ایران (سانا) و دفاع از آن