نیروگاه سیکل ترکیبی تهران ۲

نيروگاه سيكل تركيبي تهران در نزديكي شهرستان ورامین در جنوب شرق استان تهران قرار گرفته است. تامين مالي، احداث و بهره برداري از اين نيروگاه به روش BOO انجام می گیرد.

وضعیت فعلی پروژه

متوقف

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

تسهیلات صندوق توسعه ملی

نام کارفرما

شرکت انرژی تابان پویا

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان تهران -شهرستان ورامین

کارفرما : انرژی تابان پویا
مقطع اجرایی فعلی

دوران پیشبرد

عنوان قرارداد

خدمات مهندسی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی تهران 2

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1388/12/25
خاتمه: 1398/08/30

مدت قرارداد

108 ماه

وضعیت قرارداد

نیمه فعال

شرح خدمات قرارداد

خدمات مشاوره مهندسی و مطالعاتی دوره آماده سازی و پیشبرد پروژه
خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی دوره احداث نیروگاه
خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی دوره تضمین و بهره برداری اولیه