نیروگاه سیکل ترکیبی تهران ۲

نيروگاه سيكل تركيبي تهران در نزديكي شهرستان ورامین در جنوب شرق استان تهران قرار گرفته است. تامين مالي، احداث و بهره برداري از اين نيروگاه به روش BOO انجام می گیرد.

وضعیت فعلی پروژه

متوقف

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

تسهیلات صندوق توسعه ملی

نام کارفرما

شرکت انرژی تابان پویا

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان تهران – شهرستان ورامین-پیشوا- محمد آباد

کارفرما : انرژی تابان پویا
مقطع اجرایی فعلی

دوران پیشبرد

عنوان قرارداد

مدیریت طرح و خدمات مهندسی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی تهران 2

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1388/12/25
خاتمه:1396/12/29

مدت قرارداد

96 ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

-مدیریت طرح پیشبرد پروژه
-خدمات مهندسی دوره پیشبرد
-مدیریت طرح و خدمات مهندسی کارهای مقدماتی اجرائی