نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس (دوران پیشبرد و مقدماتی)

نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس در نزدیکی روستای سیف آباد شهرستان خنج و در فاصله 38 کیلومتری جاده خنج به قیر و کارزین در جنوب فارس قرار گرفته است.

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

1000مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

فایناس خارجی(کشور ایتالیا)

نام کارفرما

انرژی تابان پویا

پیمانکار اصلی

FATA(فاتا) ایتالیا

محل نیروگاه

استان فارس – شهرستان خنج

کارفرما : انرژی تابان پویا
مقطع اجرایی فعلی

دوران پیشبرد – آماده سازی

عنوان قرارداد

مدیریت طرح (MC) دوره پیشبرد و مقدماتی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1388
خاتمه:1390

مدت قرارداد

27 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

برنامه ریزی، ارجاع کار، مدیریت و مطالعه و طراحی، مدیریت تدارکات و ساخت و نصب، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی، مدیریت تحویل و خدمات راه اندازی، مستند سازی، ارزیابی و ارزشیابی و اطلاع رسانی