نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

1000مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

فایناس خارجی(کشور ایتالیا)

نام کارفرما

انرژی تابان پویا

پیمانکار اصلی

FATA(فاتا) ایتالیا

محل نیروگاه

استان فارس – شهرستان خنج

کارفرما : انرژی تابان پویا
مقطع اجرایی فعلی

دوران پیشبرد – آماده سازی

عنوان قرارداد

مدیریت طرح (MC) پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب فارس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1395/07/12
خاتمه: 1399/09/01

مدت قرارداد

50 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

برنامه ریزی، ارجاع کار، مدیریت ومطالعه و طراحی، مدیریت تدارکات و ساخت و نصب، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی، مدیریت تحویل و خدمات راه اندازی، مستند سازی، ارزیابی و ارزشیابی و اطلاع رسانی