نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در دو فاز تک بلوک سیکل ترکیبی اجرا می گردد. فاز اول به صورت یک بلوک سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی968 مگاوات و با سیستم خنک کن ACC و بویلر بازیافت با مشعل اضافی اجرا خواهد شد. سوخت اصلی، گاز و سوخت پشتیبان، گازوئیل می باشد.

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

۹۶۸ مگاوات در دو فاز

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی

نام کارفرما

شرکت مولد نیروی خرم آباد (وابسته به شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا)

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل نیروگاه

نیروگاه در استان لرستان، جنوب شرق شهر خرم آباد و در جاده کمربندی آن واقع شده است.

کارفرما : شرکت مولد نیروی خرم آباد
مقطع اجرایی فعلی

در دست احداث

عنوان قرارداد

مشاوره فنی و حقوقی برای قراردادهای نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

سال شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1389/07/07
خاتمه:1391/01/31

مدت قرارداد

19 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- بررسی قراردادهای تیپ خرید تضمینی برق و ارائه گزارش تطبیقی و تحلیللی و پیشنهاد انتخاب نوع قرارداد
2- محاسبه و تعیین ارقام کلیدی جهت درج در قرارداد ECA
3- تهیه و تکمیل جداول قرارداد ECA
4- مشاوره و مذاکره جهت تعیین وقت خرید تضمینی برق نیروگاه
5- تهیه مشخصات فنی و اسناد قرارداد
6- انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد EPC با پیمانکار
7- بررسی استفاده از سیستم های پکیج در نیروگاه
8- تهیه پوشش های بیمه ای نیروگاه
9- مذاکره و نهایی نمودن قرارداد تامین مالی توسط پیمانکار (EPCF)
10- بررسی و پیشنهاد راه کارهای وصول مطالبات سرمایه گذار در قراردادهای خرید تضمینی برق نیروگاه های خصوصی
11-انجام مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خرم آباد و تهیه طرح اتصال به شبکه و پیگیری اخذ تایید شرکت توانیر