نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه

نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه در نزدیکی ساوه قرار گرفته است.

وضعیت فعلی نیروگاه

متوقف

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

گروه صنعتی صفا

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان مرکزی شهرستان ساوه

کارفرما : گروه صنعتی صفا
مقطع اجرایی فعلی

متوقف

عنوان قرارداد

مدیریت طرح (MC) دوره پیشبرد و مقدماتی پروژه نیروگاه سیکل نرکیبی ساوه

تاریخ شروع قرارداد

شروع : 1387/06/01
خاتمه: 1388/09/30

مدت قرارداد

16 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

برنامه ریزی، ارجاع کار، مدیریت و مطالعه و طراحی، مدیریت تدارکات و ساخت و نصب، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی، مدیریت تحویل و خدمات راه اندازی، مستند سازی، ارزیابی و ارزشیابی و اطلاع رسانی