امکان سنجی ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه

نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه در نزدیکی ساوه قرار گرفته است.

وضعیت فعلی نیروگاه

متوقف

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

500 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

_

نام کارفرما

گروه صنعتی صفا

پیمانکار اصلی

_

محل نیروگاه

استان مرکزی شهرستان ساوه

کارفرما : گروه صنعتی صفا
عنوان قرارداد

مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

تاریخ شروع قرارداد

شروع : 1387/07/01
خاتمه: 1387/11/30

مدت قرارداد

5 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی سرمایه گذاری در احداث نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی و ارائه به بانک و دفاع از آن