نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد

نیروگاه گازی علی آباد در شهرستان علی آباد کنترل استان مازندران واقع است. این نیروگاه دارای شش واحد گازی هر کدام به ظرفیت 109 مگاوات می باشد.

وضعیت فعلی نیروگاه

در حال بهره برداری بخش گاز

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

954 مگاوات

نوع مالکیت

_

نحوه تامین مالی

حساب ذخیره ارزی + وام ریالی

نام کارفرما

شرکت تولید برق آذرخش (وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت مپنا)

پیمانکار اصلی

گروه مپنا

محل نیروگاه

شهرستان علی آباد کتول

کارفرما : شرکت تولید نیروی آذرخش
عنوان قرارداد

خدمات مشاوره و مطالعاتی برای انتخاب پیمانکار بهره برداری و تعمیرات نیروگاه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1389/12/1
خاتمه:1394/02/31

مدت قرارداد

51 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

1- تهیه متن قرارداد بهره برداری و تعمیرات
2- تعیین مسئولیتها و تعهدات پیمانکار بهره برداری تعمیرات
3- تعیین شرایط مالی و حقوقی قرارداد
4- تهیه و تنظیم جداول و پیوست های قرارداد
5- تهیه توافقنامه همکاری گروه پیمانکاری