نیروگاه سیکل ترکیبی گهران

نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر(گهران سیرجان) در یک بلوک شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار احداث می گردد. سوخت اصلی گاز طبیعی است که توسط خط لوله تأمین خواهد شد. سوخت پشتیبان واحدها گازوئیل است.

فاز دوم این نیروگاه به عنوان طرح توسعه آتی مطرح می باشد.

 

وضعیت پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

492 مگاوات

نوع مالکیت

BOO - شرکت گهر انرژی سیرجان

نحوه تامین مالی

تسهیلات صندوق توسعه ملی + آورده نقدی

نام کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (TPPH)

نام پیمانکار

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل نیروگاه

در 50 کیلومتری جاده سیرجان - شیراز - بعد از پاسگاه خیرآباد

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی
مقطع اجرایی فعلی

نیروگاه به بهره برداری رسیده است

عنوان قرارداد

مشاور نظارت عالیه و نظارت کارگاهی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1396/02/31
خاتمه : 1398/12/29

مدت قرارداد

34ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

نظارت عالیه - نظارت کارگاهی