نیروگاه گازی ماهشهر

نیروگاه گازی ماهشهر  شامل ۴ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار است. بخش گازی این نیروگاه در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید. سوخت این نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان گازوئیل می باشد.

 

وضعیت فعلی پروژه

در حال بهره برداری

نوع نیروگاه

گازی

ظرفیت اسمی نیروگاه

648 مگاوات

نوع مالکیت

دولتی

نحوه تامین مالی

آورده نقدی

نام کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید نیرو برق حرارتی (TPPH)

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل نیروگاه

استان خوزستان، ماهشهر، کیلومتر ۹ جاده پتروشیمی به شهرچمران

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی
مقطع اجرایی فعلی

در حال بهره برداری (دوره تضمین)

عنوان قرارداد

مشاور نظارت کارگاهی نیروگاه ماهشهر

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع :1389/06/01
خاتمه :1399/07/30

مدت قرارداد

122 ماه

وضعیت قرارداد

خاتمه یافته

شرح خدمات قرارداد

نظارت کارگاهی