نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزان

نیروگاه 492 مگاواتی سیکل ترکیبی هرمزان شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار بوده و  واحدهای گازی از نوع MAP2+ می باشد.

وضعیت فعلی پروژه

متوقف

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

492مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

تسهیلات از صندوق توسعه ملی – آورده سرمایه گذار

نام کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

پیمانکار اصلی

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل نیروگاه

استان هرمزگان شهر بندرعباس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس جنب کارخانه آلومینیوم المهدی

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
مقطع اجرایی فعلی

پروژه به دلیل مشکلات و مسائل حقوقی متوقف گردیده است.

عنوان قرارداد

خدمات مهندسی دوره پیشبرد نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزان

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع 1393/03/01
خاتمه 1398/04/03

مدت قرارداد

57 ماه

وضعیت قرارداد

متوقف

شرح خدمات قرارداد

انجام مطالعات امکان سنجی، تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی بانکی، انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق به همراه ضمائم و جداول آن، انعقاد قرارداد EPC با پیمانکار داخلی/ خارجی و نظارت بر فرآیند آن