نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

نیروگاه 235 مگاواتی سیکل ترکیبی هرمز شامل یک واحد گاز و یک واحد بخار می باشد.

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

235 مگاوات

نوع مالکیت

BOO

نحوه تامین مالی

تسهیلات صندوق توسعه ملی + آورده نقدی

نام کارفرما

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین

پیمانکار اصلی

شرکت GIC International GmbH

محل نیروگاه

استان هرمزگان شهر بندر عباس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

کارفرما : شرکت توسعه برق غدیر اوکسین
مقطع اجرایی فعلی

نصب و راه اندازی واحد گاز -انتخاب پیمانکار بخش بخار

عنوان قرارداد

مدیریت طرح و خدمات مهندسی پروژه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع :1392/10/01
خاتمه :1398/02/01

مدت قرارداد

96 ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

- مدیریت طرح (MC)
- خدمات مهندسی (Design Review)
- نظارت عالیه
- نظارت کارگاهی