نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین شامل یک واحد گازی کلاس F و یک واحد بخار در حال احداث می باشد.

وضعیت فعلی پروژه

در دست احداث

نوع نیروگاه

سیکل ترکیبی

ظرفیت اسمی نیروگاه

492 مگاوات

نوع مالکیت

BOO- شرکت آریان ماه تاب گستر

نحوه تامین مالی

تسهیلات صندوق توسعه ملی

نام کارفرما

شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی

پیمانکار اصلی

شرکت انرژی گستران متحد

محل نیروگاه

استان مازندران - شهرستان نوشهر - جاده کمربندی - واقع در غرب مازندران

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی
مقطع اجرایی فعلی

در دست احداث با 85%برای پیشرفت فیزیکی

عنوان قرارداد

مشاور نظارت عالیه و نظارت کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران و ایستگاه تقلیل فشار گاز

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1396/03/06
خاتمه :1400/01/31

مدت قرارداد

58 ماه

وضعیت قرارداد

فعال

شرح خدمات قرارداد

نظارت عالیه - نظارت کارگاهی