شناسایی تامین کننده گان تامین لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای گازی V94.2

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
شناسایی تامین کننده گان تامین لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای گازی V94.2 1396/01/26
1395/12/24
پایان اعتبار