مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات HGPI واحد گاز

نیروگاه هرمز

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز تعمیرات HGPI واحد گاز 1398/06/06
1398/05/16
پایان اعتبار