تعمیرات اساسی واحدهای گازی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
تعمیرات اساسی واحدهای گازی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
پایان اعتبار