شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
پایان اعتبار