شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
شناسائی شرکت ها جهت خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
پایان اعتبار
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
پایان اعتبار
پایان اعتبار