طراحی ومهندسی،تامین تجهیزات واجرای طرح خنک سازی هوای ورودی توربینهای گازی

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم- به صورت کلیددردست(EPC)

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
طراحی ومهندسی،تامین تجهیزات واجرای طرح خنک سازی هوای ورودی توربینهای گازی 1395/03/17
1395/02/27
پایان اعتبار