طراحي ومهندسي،تامین تجهیزات واجرای طرح خنک سازی هوای ورودی توربینهای گازی

نیروگاه سیکل ترکیبي جهرم- به صورت کلیددردست(EPC)

عنوان آخرین مهلت ارائه پیشنهاد آخرین مهلت دریافت سند دانلود فایل
طراحي ومهندسي،تامین تجهیزات واجرای طرح خنک سازی هوای ورودی توربینهای گازی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
پایان اعتبار