جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

آلومینیوم المهدی

عنوان پروژه

آلومینیوم المهدی

نوع پروژه

کارخانه تولید آلومینیوم

کارفرما

شرکت آلومینیوم المهدی

محل پروژه

شهرستان بندرعباس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1394/8/12 خاتمه: 1394/12/4

گالری

شرح خدمات ارائه شده

بررسی وضعیت فعلی کیفیت برق مصرفی کارخانه و مصارف راکتیو و ضریب توان و طراحی گزینه های مختلف فنی و اقتصادی برای کاهش توان راکتیو و انتخاب گزینه برتر

پروژه های دیگر