جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مشترک

عنوان پروژه

جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مشترک

نوع پروژه

انجام خدمات مهندسی

کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

محل پروژه

-

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1397/03/10 - 1400/12/29

گالری

شرح خدمات ارائه شده

• مطالعه قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که نحوه استفاده از ظرفیت های قانونی جلب مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه های حرارتی برای دستگاه اجرایی مشخص می نماید
• بررسی فرایندها و رویه های مرتبط با اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح و انجام مطالعات و تهیه گزارشات مورد نیاز
• مطالعه و بررسی مدل های مشارکت عمومی خصوصی و انتخاب یا طراحی مدل بهینه
• همکاری در برگزاری مناقصه جهت شناسایی و انتخاب سرمایه گذار و عقد قراردادهای مربوطه
• تهیه اسناد مرتبط، شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران و اسناد مناقصه و انتخاب سرمایه گذار
• تهیه گزارشات امکان سنجی فنی و اقتصادی برای پروژه های منتخب

پروژه های دیگر