جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

امکان سنجی احداث کارخانه لوکوموتیو و واگن مترو

عنوان پروژه

امکان سنجی احداث کارخانه لوکوموتیو و واگن مترو

نوع پروژه

-

کارفرما

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

محل پروژه

شهرستان کرج - استان البرز

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1388/8/1 - 1389/6/31

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- بازنگری طرح کارخانه لوکومتیوسازی
2- مطالعه بازار
3- مطالعات فنی
4- مطالعات مالی

پروژه های دیگر