جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی گهران

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی گهران

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (TPPH)

محل پروژه

در 50 کیلومتری جاده سیرجان - شیراز - بعد از پاسگاه خیرآباد

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع: 1396/02/31 خاتمه : 1398/12/29

گالری

شرح خدمات ارائه شده

نظارت عالیه - نظارت کارگاهی

پروژه های دیگر