جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت توسعه برق غدیر اوکسین

محل پروژه

استان هرمزگان شهر بندر عباس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع :1392/10/01 خاتمه :1398/02/01

گالری

شرح خدمات ارائه شده

- مدیریت طرح (MC)
- خدمات مهندسی (Design Review)
- نظارت عالیه
- نظارت کارگاهی

پروژه های دیگر