جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزان

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزان

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

محل پروژه

شهر بندرعباس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس جنب کارخانه آلومینیوم المهدی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1393/03/01 - 1398/04/03

گالری

شرح خدمات ارائه شده

انجام مطالعات امکان سنجی، تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی بانکی، انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق به همراه ضمائم و جداول آن، انعقاد قرارداد EPC با پیمانکار داخلی/ خارجی و نظارت بر فرآیند آن

پروژه های دیگر