جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم -بخش گاز

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم -بخش گاز

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

محل پروژه

25کیلومتری جاده جهرم به شیراز

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع 1393/09/01 خاتمه 1396/12/29

گالری

شرح خدمات ارائه شده

ارائه خدمات مشاوره مهندسی توسط "مهندس مشاور" به "شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم" بعنوان مالک نیروگاه بمنظور نظارت بر بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی نیروگاه، انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات، انعقاد کلیه قراردادهای نیروگاه و نظارت بر اجرای آنها شامل قراردادهای بهره برداری، تامین لوازم یدکی، تعمیرات اساسی، فروش برق و سایر قراردادهای لازم و همچنین سایر کارهای ضروری نیروگاه

پروژه های دیگر