جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت مولد نیروی خرم آباد (وابسته به شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا)

محل پروژه

نیروگاه در استان لرستان، جنوب شرق شهر خرم آباد و در جاده کمربندی آن واقع شده است.

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1390/12/24 خاتمه:1398/12/29

گالری

شرح خدمات ارائه شده

انجام خدمات مدیریت طرح در خصوص ارائه خدمات مدیریت، هماهنگی، برنامه ریزی، کنترل پروژه و استفاده از خدمات مدیریتی (مدیریت عالی و مدیریت کارگاهی) برای کلیه فعالیت های اجرایی، ساختمانی، ساخت، نصب و عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی، بهره برداری آزمایشی و تحویل و همچنین خدمات مربوط به دوره اولیه بهره برداری و دوره تضمین و موارد مرتبط با آنها در سطح کل پروژه می باشد.

پروژه های دیگر