جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه تولید همزمان برق و آب کیش

عنوان پروژه

نیروگاه تولید همزمان برق و آب کیش

نوع پروژه

تولید همزمان آب و برق (CO-Generation)

کارفرما

سازمان آب و برق کیش

محل پروژه

استان بوشهر - جزیره کیش

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1387/4/1 - 1387/10/30

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- طراحی پایه
2- محاسبات فنی و تعیین ظرفیت تولید آب و برق
3- تهیه اسناد و مشخصات فنی
4- تعیین نوع تجهیزات

پروژه های دیگر