جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه گازی ماهشهر

عنوان پروژه

نیروگاه گازی ماهشهر

نوع پروژه

گازی

کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید نیرو برق حرارتی (TPPH)

محل پروژه

استان خوزستان، ماهشهر، کیلومتر ۹ جاده پتروشیمی به شهرچمران

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع :1389/06/01 خاتمه :1399/07/30

گالری

شرح خدمات ارائه شده

نظارت کارگاهی

پروژه های دیگر