جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو

عنوان پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

محل پروژه

استان آذربایجان غربی - منطقه آزاد ماکو - روستای یولاگلدی

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:1396/06/07 تاریخ:1400/12/29

گالری

شرح خدمات ارائه شده

نظارت عالیه - نظارت کارگاهی

پروژه های دیگر