جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه رفسنجان

عنوان پروژه

نیروگاه رفسنجان

نوع پروژه

سیکل ترکیبی

کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (سازمان توسعه برق ایران)

محل پروژه

استان کرمان، شهرستان رفسنجان

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1390/3/1 - 1392/3/31

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- بررسی مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط سرمایه گذار
2- بررسی و تایید مشخصات فنی پیشنهادی سرمایه گذار و تایید آن
3- تهیه قرارداد خرید تضمین برق و جداول و ضمائم مربوطه
4- کنترل برنامه های طراحی، ساخت و تحویل نصب و احداث نیروگاه
5- بررسی اسناد و مدارک فنی نیروگاه

پروژه های دیگر