جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

تجدید ارزیابی دارایی های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های زیر مجموعه

عنوان پروژه

تجدید ارزیابی دارایی های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های زیر مجموعه

نوع پروژه

انجام خدمات مشاوره تجدید ارزیابی دارایی ها

کارفرما

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

محل پروژه

-

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1399/07/01 - 1400/07/30

گالری

شرح خدمات ارائه شده

- گردآوری و بررسی اطلاعات اولیه دارایی های و متصرفات جهت تجدید ارزیابی
- شناسایی تجهیزات نیروگاه های در حال تولید و ساخت و ایستگاه های تقلیل فشار گاز و دارایی های نامشهود تحت مالکیت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
- شناسایی، بازدید و محاسبه عرصه و اعیان زمین ها، ساختمان ها و مستحدثات در تهران و شهرستان ها با انواع کاربری
- تطبیق موارد شناسایی شده با دفاتر و کدینگ ارائه شده در کتاب روش یکسان حسابداری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
- قیمت گذاری موارد شناسایی شده به تفکیک مقادیر ارزی و ریالی
- محاسبه و تبدیل مقادیر ارزی به ریالی بر اساس نرخ ETS
- انجام محاسبات مرتبط با مسائل مالی و مالیاتی موارد قیمت گذاری شده
- درج اطلاعات به روز شده در فرم های تجدید ارزیابی
- گزارش بر اساس پیشرفت انجام کار
- تهیه و ارائه گزارش نهایی تجدید ارزیابی دارائی ها به تفکیک نیروگاه، ایستگاه تقلیل فشار گاز، ساختمان و زمین

پروژه های دیگر