جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه خورشیدی رومنان

عنوان پروژه

نیروگاه خورشیدی رومنان

نوع پروژه

تجدید پذیر خورشیدی

کارفرما

شرکت انرری ستاره آسیا

محل پروژه

استان سمنان - منطقه سبحان آباد

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1396

گالری

شرح خدمات ارائه شده

مدیریت طرح، مشاور و خدمات مهندسی

پروژه های دیگر