جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه خورشیدی شاهرود

عنوان پروژه

نیروگاه خورشیدی شاهرود

نوع پروژه

تجدید پذیر خورشیدی

کارفرما

شرکت مولد نیروی نسیم سینا

محل پروژه

استان سمنان- شهرستان شاهرود

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

شروع:۱۳۹۶/۰۷/۰۱ - خاتمه:۱۳۹۸/۰۹/۳۰

گالری

شرح خدمات ارائه شده

- مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی و مطالعاتی در دوره آماده سازی و پیشبرد پروژه

-مدیریت طرح و خدمات مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی در دوره احداث وتضمین پروژه

پروژه های دیگر