جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مشاوره فنی و قراردادی شرکت M&O صبا

عنوان پروژه

مشاوره فنی و قراردادی شرکت M&O صبا

نوع پروژه

-

کارفرما

شرکت O&M صبا وابسته به بنیاد مستضعفان

محل پروژه

-

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1395/11/20 - 1396/06/20

گالری

شرح خدمات ارائه شده

بررسی انواع قراردادهای جاری بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها
تهیه پیش نویس قرارداد تیپ بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ها
بررسی شرایط اختصاصی نیروگاه های گروه صبا و ارائه قیمت پایه کارشناسی
برآورد قیمت مناسب بر قراردادهای نیروگاه ها

پروژه های دیگر