جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مطالعه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی

عنوان پروژه

مطالعه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی

نوع پروژه

نیروگاه های گازی موجود در سراسر کشور

کارفرما

سازمان توسعه برق ایران (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی)

محل پروژه

-

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1389/7/10 - 1390/10/30

گالری

شرح خدمات ارائه شده

1- شناسایی و ارزیابی پتانسیل واحدهای گازی موجود در کشور
2- بررسی و تعیین روشهای واگذاری واحدها یا نیروگاه های گازی موجود
3- عقد قرارداد با سرمایه گذارن جهت تبدیل نیروگاه های گازی موجود به سیکل ترکیبی

پروژه های دیگر