سامانه جامع مدیریت پروژه

شرکت توسعه انرژی متین با استفاده از راهکار نرم افزاری EPM مزایای متعددی را برای مدیریت اطلاعات پروژه ها و پاسخگویی به نیازمندی های اطلاعاتی و مدیریتی پروژه ها به ارمغان آورده است. این سامانه با هدف توسعه توان برنامه ریزی و ارائه خدمات به دست اندرکاران پروژه و کارفرمایان، مستقر و توسعه داده شده است.

درباره متین

مشاوره در امور نیروگاهی و انرژی

پروژه ها

لیست پروژه های شرکت در یک نگاه