جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مدیران و همکاران

محمد سجاد نقوی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

علی اکبر زحمتکش

رئیس هیات مدیره

دکتر حمید زرگرپور

نایب رئیس هیات مدیره

حسین محمودزاده

مدیرعامل سابق و عضو هیات مدیره

سید محمد باقر سبحانی

عضو هیات مدیره

فرهود صراف زاده جوادی

معاون اجرایی

محمد علی اکبری

مدیر گروه مهندسی

زینب انصاری

مدیر دفتر بازار برق

سید سجاد موسوی

مدیر پروژه های نیروگاهی