جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مدیران و همکاران

محمد سجاد نقوی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

علی اکبر زحمتکش

رئیس هیات مدیره

حمید زرگرپور

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

حسین محمودزاده

مدیرعامل سابق و عضو هیات مدیره

سید محمد باقر سبحانی

عضو هیات مدیره

فرهود صراف زاده جوادی

معاون اجرایی

علی اکبر اکبری

مدیر گروه مهندسی

سید سجاد موسوی

مدیر پروژه های نیروگاهی

حمید ضرغام

مدیر پروژه های خورشیدی

زینب انصاری

مدیر دفتر بازار برق

ساناز یغمایی

کارشناس امور مناقصات و توسعه بازار