جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مدیریت HSE

بقای حیات و حفظ سلامت جسمی و روحی انسان و حفاظت از محیط زیست، کلید حیات بشر و یکی از اصول اولیه توسعه پایدار بشمار می‌رود كه این مهم با برقراری، رعایت و حفظ اصول سیستم HSE از طریق ایجاد و توسعه ساختارهای مناسب برای حفظ و گسترش سلامتی، دستیابی به ایمنی‌ شغلی و جلوگیری از آسیب‌های بهداشتی و محیط زیستی محقق خواهد گردید. شركت توسعه انرژی متین با تشكیل دپارتمان تخصصی HSE و با بكارگیری آخرین استانداردهای روز دنیا در پروژه‌های جاری و زمینه‌های گوناگون كاری خود، كوشش نموده است تا در مسیر توسعه پایدار و پایبندی به حفظ ارزش‌های زیست محیطی گام بردارد.