جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مدیریت دارایی ها

یکی از زمینه های فعالیت شرکت توسعه انرژی متین، ارائه خدمات مدیریت دارایی ها در صنایع مختلف منجمله نیروگاهها، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها می باشد. این زمینه فعالیت با ایجاد یک تیم تخصصی با تجربیات اجرایی بین المللی عملیاتی شده است. تیم تخصصی شرکت می تواند با انجام مجموعه ای از ممیزی های دقیق و تحلیل های متناسب، الگوها و راه‌حل‌های مناسبی مختص آن واحد صنعتی با هدف خلق ارزش از دارایی های موجود ارائه دهد و تیم های تخصصی اجرای برنامه ها را سازماندهی و مدیریت نمایند.

توضیحات

مدیریت دارایی‌ها به طرق مختلف می‌تواند بر افزایش بهره‌وری و افزایش نرخ بازگشت سرمایه اثرگذار باشد. مدیریت دارایی اثربخش میتواند موجب افزایش شهرت و اعتبار سازمان و بهبود قابلیتهای آن در موارد زیر شود:

 • کارکرد ایمن؛
 • برآورده نمودن الزامات قانونی و نظارتی؛
 • ارزیابی استراتژیهای آتی کسب و کار برای ارائه نمایه هایی متمایز از عملکرد، هزینه و ریسک قابل تحمل؛
 • کاهش چشمگیر هزینه مدیریت دارایی های فیزیکی در طول عمر آنها.

 

به عبارتی دیگر میتوان مزایای زیر را برای اجرای مدیریت دارایی ها برشمرد:

 • بهبود عملکرد مالی؛
 • تصمیمات آگاهانه برای سرمایه گذاری در مورد دارایی ها؛
 • ریسک مدیریت شده؛
 • بهبود خدمات و خروجی های سازمان؛
 • نشان دادن مسئولیت اجتماعی؛
 • نشان دادن انطباق با الزامات؛
 • افزایش شهرت و اعتبار؛
 • بهبود پایداری سازمانی؛
 • بهبود کارآیی و اثربخشی.

خدمات قابل ارائه دپارتمان مدیریت دارایی ها

 • ممیزی وضعیت فعلی صنعت (مطالعه اطلاعات طراحی فرایند تولید و مدارک فنی و مطابقت با وضعیت موجود)
 • مطالعه وضعیت فنی، مالی و پشتیبانی و تحلیل شکاف نسبت به وضعیت استاندارد
 • تعیین استراتژی و برنامه ریزی بهبود
 • استخراج و طبقه بندی بانک اطلاعات فنی
 • طراحی فعالیتها و فرایندهای نگهداری و تعمیرات
 • تحلیل قابلیت اطمینان فرایند و تجهیزات
 • ارزیابی کیفی و کمی انبار تجهیزات و قطعات یدکی وارائه راهکارهای بهبود
 • تحلیل کلان و بلند مدت مدیریت دارایی ها
 • طراحی مهندسی و اجرای پروژه های بهینه سازی عملکرد خطوط تولید صنایع
 • آموزش پیوسته پرسنل