جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

دستگاه تراکر خورشیدی

این ردیاب ها در دو نوع دو-محور و تک-محور تولید می شوند. ردیاب های خورشیدی می توانند پنل ها را همواره در مقابل پرتو های نور خورشید قرار دهند.

این ترکر های تک-محور نیروگاهی می توانند تا 100 پنل در مقیاس 550 وات را بر روی یک محور به صورت شرقی و غربی به حرکت درآورند و انرژی خورشید جذب شده توسط پنل را به حداکثر میزان خود برسانند.

این ترکرها قابلیت آنرا دارند که با تغییر زاویه اثر وزش باد در شرایط بحرانی را به حداقل رسانده و در شرایط بارش برف نیز از نشستن یرف بر روی پنل جلوگیری کنند.

همچنین این ترکرها همراه با سازه خود امکان نصب پنل ها بر روی زمین های نا هموار را میسر نموده اند.

سیستم کنترل این نوع ترکر GPS می باشد.

 

مزیت های رقابتی:

  • قیمت رقابتی
  • انرژی کم مورد استفاده
  • دقت بالا
  • قابلیت اطمینان بالا
  • دوام بالا