جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل (passive defense) بر اساس سیاست‏ های کلی نظام، به مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای اطلاق میگردد که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود.

 

پدافند غیر عامل به دو بخش پدافند سخت و پدافند نرم تقسیم می شود. در پدافند سخت اقدامات سخت افزاری مثل اقدامات مهندسی، پیشگیری، پیش بینی و کاهش مخاطرات و در پدافند نرم استفاده از تاکتیک هایی است که مشتمل بر برنامه ریزی و آماده سازی سیستم و سازمان هاست.

 

 

اماکن و تاسیسات حیاتی(مانند نیروگاه های تولید برق) مراکزی هستند که دارای گستره ی فعالیت ملی می باشند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای کشور حیاتی است و آسیب یا تصرف آنها به وسیله دشمن سبب اختلال کلی در اداره امور کشور می گردد.

شرکت توسعه انرژی متین با برگزاری دوره های آموزشی پدافند غیرعامل توسط معتبرترین مراکز آموزشی مورد تایید وزارت نیرو برای پرسنل خود و همچنین در اختیار داشتن کارشناسان آموزش دیده در زمینه پدافند غیرعامل، یکی از استراتژی های خود را ورود به بازار خدمات مشاوره و مهندسی در امر پدافند غیرعامل در صنعت برق به شرکتهایی که متقاضی احداث نیروگاه هستند، ارائه می نماید.