جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی

بانک ها و مؤسسات تأمین کننده منابع مالی طرح ها در فرآیند پرداخت تسهیلات، به منظور اطمینان از صحت برآوردها و بررسیهای اقتصادی، فنی ، مالی و اقتصادی بودن طرح های متقاضیان نیازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار و اجرای پروژه می باشند.

 

با توجه به تکلیف دولت به ایجاد نهادهای مشاوره مالی و سرمایه گذاری غیردولتی در زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی به نحوی که بانک ها و مجریان طرح ها پس از احراز اطمینان و اعتماد کامل به طرح های بررسی شده و همچنین در پی اعمال نظارتی که طرح در سایه آن بتواند به نتایج از پیش تعیین شده برسد، مبادرت به سرمایه گذاری کنند، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تشکیل گردید که امور مذکور از طریق این کانون صورت پذیرد.

 

شرکت توسعه انرژی متین به عنوان یکی از اعضاء تایید صلاحیت شده کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با اخذ رتبه ب-۱ در زمینه تهیه مطالعات امکان‌سنجی طرح ها، از سال ۱۳۸۶ مشغول به فعالیت می باشد و سوابق متعددی در خصوص تهیه طرح های امکان سنجی برای پروژه های مختلف داشته است.

از مهمترین مشتریان این شرکت میتوان به شرکت مپنا، گروه سرمایه گذاری بیمه ایران، گروه سرمایه گذاری امید، گروه سرمایه گذاری مهرگان، شرکت سرمایه گذاری ایران، شرکت سیمان تهران، گروه صنعتی سدید، شرکت فراب، گروه صنعتی صفا اشاره نمود.

 

در صورتی که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی می باشید، می توانید به مراجعه به وبسایت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مشخصات شرکت توسعه انرژی متین را با کد عضویت ۸۸۷۴ مشاهده نمایید. همچنین جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و نحوه اجرای کار، با شرکت توسعه انرژی متین، امور بازرگانی و قراردادها تماس حاصل نمایید.

 

مطابق با مصوبه هیات عالی نظارت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، نرخ حق الزحمه مشاوران جهت انجام خدمات در رسته های تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرحها، مطابق با دستورالعمل (دانلود دستورالعمل) می باشد.