جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مدیریت و مشاوره در سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها

توضیحات

شرکت توسعه انرژی متین با داشتن مدیران برجسته و پر تجربه در حوزه های مدیریت سرمایه و تامین مالی پروژه های مختلف تولید انرژی توانایی ارائه خدمات زیر را دارد:

 

  • مشاوره در خصوص ارائه بهترین روش های تامین مالی پروژه ها
  • ارائه خدمات مطالعاتی میزان سرمایه مورد نیاز پروژه ها
  • بررسی سناریوهای مختلف تامین سرمایه و دوره برگشت سرمایه
  • مدیریت سرمایه گذاری بر اساس تهیه طرح های توجیهی فنی-مالی
  • مدیریت هزینه کرد منابع و جریان مالی پروژه
  • درآمد زایی از سرمایه گذاری های انجام شده