جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

سامانه جامع مدیریت پروژه و سایر نرم افزار های تخصصی

به منظور مدیریت بهتر پروژه‌ها و منابع، نیاز به سیستم‌های جامع مدیریت پروژه سازمانی به خصوص در سازمان‌هایی با محوریت پروژه‌ها احساس می‌شود. شرکت مایکروسافت راهکاری تحت عنوان راهکار مدیریت پروژه جامع یا Enterprise Project Management را برای پرداختن به این مهم ارائه کرده است.

راهکار مدیریت پروژه سازمانی بر پایه همسو‌سازی استراتژیک سازمان قرار دارد و کلیه سیستم‌های مورد نیاز سازمان حول آن به یکپارچگی قرار دارند. این سیستم‌ها مدیریت پروژه، ‌مدیریت منابع، مدیریت مدارک و اسناد پروژه، و بستر ارتباطی و همکاری اطلاعاتی سازمان را برای مدیران، اعضای تیم پروژه، مدیران ارشد سازمانی و سایر افراد مرتبط با پروژه فراهم می کنند.

به این ترتیب با استفاده از این امکانات :

  • مدیران سازمان از طریق EPM در جریان چگونگی پیشرفت در حین اجرا و اطلاعات مهم پروژه‌ها قرار ‌گیرند.
  • مدیر ارشد سازمان می‌توانند از این طریق میزان کار و بهره‌وری منابع خود را بررسی کنند.
  • مدیران و تیم پروژه می‌توانند با سهولت بیشتری تعاملات اطلاعاتی لازم را انجام دهند

 

شرکت توسعه انرژی متین با استفاده از راهکار نرم افزاری EPM مزایای متعددی را برای مدیریت اطلاعات پروژه ها و پاسخگویی به نیازمندی های اطلاعاتی و مدیریتی پروژه ها به ارمغان آورده است. این سامانه با هدف توسعه توان برنامه ریزی و ارائه خدمات به دست اندرکاران پروژه و کارفرمایان، مستقر و توسعه داده شده است.