جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

محیط زیست

شركت توسعه انرژی متین با بيش از یک دهه تجربه از جمله شرکتهای مشاور صنعت برق در انجام مطالعات ارزيابي زیست محيطی در ایران مي‌باشد. در سال هاي اخیر اين شركت با انجام مطالعات در خصوص امور زیست محیطی برخی از نیروگاههای حرارتی كشور گام موثر ديگري در زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت محيط زيست ايفا نموده است.