جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی بویین زهرا به صورت EPC

عنوان پروژه

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی بویین زهرا به صورت EPC

نوع پروژه

مطالعات دوره پیشبرد، مدیریت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی بویین زهرا به صورت EPC

کارفرما

شرکت مولد نیروی نسیم سینا

محل پروژه

قزوین

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1396

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر