جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی رومنان به صورت EPC

عنوان پروژه

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی رومنان به صورت EPC

نوع پروژه

مطالعات دوره پیشبرد، مدیریت طرح، مشاوره و خدمات مهندسی احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی رومنان به صورت EPC

کارفرما

شرکت مولد نیروی نسیم سینا

محل پروژه

سمنان

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1396

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر