جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مدیریت طرح دوره پیشبرد آب شیرین کن 100 هزار متر مکعب در روز (BOT)

عنوان پروژه

مدیریت طرح دوره پیشبرد آب شیرین کن 100 هزار متر مکعب در روز (BOT)

نوع پروژه

مدیریت طرح (MC) دوره پیشبرد جهت عقد قرارداد EPC با پیمانکار منتخب کارفرما

کارفرما

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

محل پروژه

بندرعباس

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1388

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر