جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مرور طراحی پایه و تفصیلی نقشه های نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در سوریه

عنوان پروژه

مرور طراحی پایه و تفصیلی نقشه های نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در سوریه

نوع پروژه

مرور طراحی (Design Review) پایه و تفصیلی نقشه های نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در سوریه

کارفرما

شرکت برق و نیروگاهی کیسون

محل پروژه

سوریه

تاریخ شروع و خاتمه قرارداد

1402

گالری

شرح خدمات ارائه شده

پروژه های دیگر